Sök ett ämne

Nyhetsbrev

Prenumerera GRATIS på vårt nyhetsbrev.
captcha
Kunskap

knowledge
Produktutveckling, specifikationer, lagar och förordningar, konsultation, inspektioner, inleveranskontroller och rådgivning är några av våra arbetsområden. Branschtäckande produktjämförelser och krav i samband med internationella produktlanseringar är vi också bra på.

Behöver ni hjälp med utvärderingar i samband med upphandlingar är vi rätt företag att vända sig till.

Kravspecifikation

targetEn teknisk specifikation med krav för olika egenskaper är ett hjälpmedel för köparen att få kontroll över kvalitén. Även för leverantören är specifikationen ett hjälpmedel eftersom det hjälper honom att leverera rätt kvalitetsnivå till önskat prisläge. Bägge parter har då samma arbetsverktyg vilket underlättar den fortsatta produktionsprocessen.

Läs mer: Kravspecifikation

Produktutveckling

productdevelopment

När nya produkter skall utvecklas kan det vara bra att en kvalitetskunnig person finns med i gruppen av medarbetare. Saknas en sådan medarbetare inom företaget kan vi vara rådgivande i produktutvecklingen.

Läs mer: Produktutveckling

Standarder

standardsInom många områden finns det kravstandarder, författningar och bestämmelser som styr hur en produkt får utformas. Kraven finns för att skydda människor mot skada, och en överträdelse mot bestämmelserna kan bli allvarlig för företaget. Därför är det viktigt att alla produkter klarar kraven.

Läs mer: Standarder

Inspektioner

checklistDet är viktigt att så tidigt som möjligt kontrollera att levererade varor överensstämmer i kvalité, mått och utförande mot inköpsordern. Ju tidigare eventuella problem uppdagas desto större möjlighet att vidta lämpliga åtgärder.

Läs mer: Inspektioner

Tolkning av testrapporter

reportsOm dina leverantörer har lämnat testrapporter kan det ibland vara svårt att tolka testrapporter från andra kulturer och kontinenter. Då kan de vara lämpligt att engagera en oberoende part att tolka testrapportens innehåll

Läs mer: Tolkning av testrapporter