Sök ett ämne

Beställningsvillkor - Tester & Analyser

När ditt material eller produkt har ankommit till oss blir du kontaktad av den person hos oss som handhar din test eller analys.

Du får även besked om vilket rapportnummer (prelimnärt) din test eller analys har. Ange gärna rapportnummer när du vill kommunicera med oss.

Om du önskar prisuppgift innan vi skall påbörja testen eller analysen, ange "Prisuppgift" i rutan Övrigt.

Väljer du att efter påbörjad process, avboka testen eller analysen innan den är slutförd, kommer vi att fakturera för nedlagd tid.

Testerna och analyserna är förstörande för materialen. Om vi testar en hel produkt, måste vi oftast demontera en eller flera delar av produkten för att kunna utföra testen. Skadorna från demonteringen blir i dessa fall bestående på produkten.

Efter avslutad test eller analys erhåller du testrapport med e-post.

Överblivet material återsändes endast på begäran (frakt- och hanteringskostnad tillkommer).

Originalrapport skickas till dig med brevburen post.