Sök ett ämne

Integritetspolicy


Allmänt

Textil & Läderlaboratoriet följer gällande lagar och rekommendationer avseende behandlningen av webbplatsens användares integritet. I första hand är det Personuppgiftslagen (PuL) som styr.

Cookies (kakor)

I likhet med de flesta andra webbplatser, använder textillab.se Cookies (även kallade kakor, eller webbkakor) för webbplatsens säkerhet, funktionalitet och användarvänlighet.

Cookies (kakor) är en textsträng som skickas från din webbläsare och som den besökta webbplatsen använder för att identifiera besökaren. I stort sett alla webbplatser använder kakor som ett säkert och användarvänligt sätt att skapa en bättre webbupplevelse för besökaren.

Kakor bidrar också till att skapa större säkerhet, genom att informationen de samlar in kan identifiera t.ex. hackare och spammare så att dessa kan blockeras. Kakorna registrerar bl.a. uppgifter om din geografiska hemvist, din IP-adress, webbläsare och operativsystem.

I din webbläsare kan du välja att inte acceptera kakor. Det medför dock att många funktioner på webbsidor du besöker inte fungerar som avsett.

Anonymitet

Om du inte aktivt väljer att lämna ut personuppgifter, förblir du anonym när du besöker vår webbplats, förutom de allmänna uppgifter som samlas in av kakor (se ovan).

Behandling av lämnade personuppgifter

Webbplatsen innehåller funktioner som kräver att du lämnar uppgifter av personlig karaktär. Använder du t.ex. kontaktformuläret eller beställningsfunktionerna måste du ange ditt namn och kontaktuppgifter. Personliga uppgifter som samlas in på webbplatsen lagras säkert och används endast av Textil & Läderlaboratoriet. Inga personuppgifter lämnas ut eller säljs vidare till tredje part.

Dina inloggningsuppgifter

När du registrerar dig som användare på textillab.se, väljer du inloggningsuppgifter bestående av användarnamn och lösenord. Användarnamnet är offentligt och visas alltså öppet för oss och andra användare. Ditt valda lösenord är det däremot bara du själv som känner till. Det visas aldrig för andra eller för oss, utan förvaras krypterat i webbplatsens databas.