Kemikalier

reach
Vi erbjuder analyser av miljöfarliga och toxiska kemikalierester i produkter tillverkade av textil, läder eller plast. Prisvärda analyspaket med anpassat urval beroende på fibermaterial erbjuds. Här är ett axplock av de mest frekventa analyserna:

 • Azofärgämnen
 • Cancerogena färgämnen
 • Dimetylfumarat
 • Dispersionsfärgämnen
 • Fluorerade ämnen
 • Flyktiga organiska ämnen (VOC)
 • Formaldehyd
 • Ftalater
 • Klorfenoler PCP, TeCP
 • Klororganiska föreningar
 • Krom VI och krom total
 • Nickel
 • Nonylfenoletoxylater, Oktylfenoletoxylater
 • Organiska klorföreningar
 • Pesticider
 • pH
 • Polyklorerade bifenyler PCB
 • REACH-screening enligt kandidatlistan
 • Tennorganiska föreningar TBT, DBT
 • Toxiska ämnen, screening
 • Triclosan
 • Tungmetaller