Barnartiklar

babycarrier
Är produkten säker eller livsfarlig? Frågan är berättigad för trots både lagar och bestämmelser dyker det varje år upp nya farliga produkter för barn på marknaden.

Det finns en mängd säkerhetskrav som skall uppnås för att få marknadsföra produkter riktade för barn. Vi testar både mjuka och hårda produkter enligt relevanta provningsmetoder.

Förutsättningarna varierar beroende på produktens utformning och funktion. För att ge mer vägledning måste vi se produkten.