Sök ett ämne

Artiklar

Skydds- & arbetskläder

protective final
För att vara säker på att skyddskläder verkligen fungerar som de skall finns det en mängd olika standarder med minimikrav som måste uppfyllas. Det kan t.ex. vara att plaggen skall ha god synbarhet (varselplagg) eller t.ex. handskar som skall skydda mot skärskador, kemikalier, hetta, eld m.m.

Även på arbetskläder har man höga förväntningar. Plaggen skall klara stora påfrestningar under en lång tidsperiod. Egenskaperna bör inte försämras trots många tvättar.

Eftersom förutsättningarna inom detta område är helt olika från en produkt till en annan, ger vi närmare vägledning först efter kontakt med uppdragsgivaren.

Kontakta oss för mer info.