Sök ett ämne

Kvalitetssäkring


webb Ackrediteringsmärke 1605 FärgAckreditering

Textil & Läderlaboratoriet, Stockholm AB är ett av Swedac ackrediterat provningslaboratorium. Det innebär att verksamheten följer noggranna rutiner för att säkerställa att våra provningsresultat är korrekta. Rutinerna innebär även att vårt arbete för uppdragsgivaren sker under full sekretess.

 

TEPS & TESTEX

För att säkerställa hög och jämn kvalité på laboratorieverksamheten deltar laboratoriet även i två system där provningsresultaten jämförs med resultat från andra ledande laboratorier runt om i världen. Systemen kallas TEPS (vilket står för Textile-testing Proficiency-testing Scheme) samt TESTEX.

 

TEPS och TESTEX ger information om vilka provningsresultat samtliga laboratorier erhåller för identiska provningsmaterial provade enligt samma standardmetod. Textil & Läderlaboratoriets provningsresultat ligger alltid mycket bra till och i paritet med merpartens resultat.