Sök ett ämne

Artiklar

Provning


provning2Textil & Läderlaboratoriet provar och analyserar material och produkter av textil, läder och plast. Klicka här för att beställa tester. Laboratoriet är ackrediterat av Swedac.

Provning utförs enligt internationell standard av senaste utgåva. Vårt sortiment av provningsmetoder omfattar med än 360 vanligaste testmetoderna, men vi kan även utföra många andra metoder. Förklara ditt behov så föreslår vi lämpliga testmetoder.

Textil & Läderlaboratoriet deltar aktivt i det nationella, europeiska och internationella standardiseringsarbetet inom textilområdet.

Laboratoriets engagemang i det internationella standardiseringsarbetet innebär bl.a. att vi i ett tidigt skede har kunskap om kommande krav och provningsmetoder. Denna kunskap använder vi för att ge dig vägledning och råd.

Här beställer du provning. Vill du istället få vår hjälp att välja provningsmetod, kontakta oss.