Sök ett ämne

Nyhetsbrev

Prenumerera GRATIS på vårt nyhetsbrev.
captcha

Inspektioner

checklistDet är viktigt att så tidigt som möjligt kontrollera att levererade varor överensstämmer i kvalité, mått och utförande mot inköpsordern. Ju tidigare eventuella problem uppdagas desto större möjlighet att vidta lämpliga åtgärder.

Ibland uppstår vattenskador, brandskador eller liknande skador på varor. Då är det viktigt att varorna snabbt blir inspekterade av oberoende part. Vi är helt oberoende och har lång erfarenhet av att bedöma skadorna och blir därför ibland anlitade av försäkringsbolag eller försäkringstagare.

 

Textil & Läderlaboratoriet utför inspektioner av producerade varor tillverkade i textilt material eller läder. Inspektionen sker av slumpmässigt utvalda varor enligt statistiskt säkerställd metod eller enligt uppdragsgivarens instruktion. Inspektion kan ske på uppdragsgivarens lager i Skandinavien eller vid behov även i övriga Europa.

 

Om du är osäker på en leverans — kontakta oss.