Sök ett ämne

Nyhetsbrev

Prenumerera GRATIS på vårt nyhetsbrev.
captcha

Artiklar

Standarder

standardsInom många områden finns det kravstandarder, författningar och bestämmelser som styr hur en produkt får utformas. Kraven finns för att skydda människor mot skada, och en överträdelse mot bestämmelserna kan bli allvarlig för företaget. Därför är det viktigt att alla produkter klarar kraven.


Textil & Läderlaboratoriet deltar aktivt i det nationella, europeiska och internationella standardiseringsarbetet. Tack vare engagemanget har laboratoriet kunskap om kommande krav och provningsmetoder i ett tidigt skede. En kunskap som vi använder för att ge våra kunder vägledning och råd.

Ta det säkra före det osäkra — konsultera oss innan lansering.