Artiklar

Kurs om Reach 15 mars och Kemikaliekunskap 14 mars

Denna praktiskt inriktade kurs lär dig vad Reach, den europeiska kemikalielagstiftningen ställer för krav på dig som varuleverantör, vilka krav du kan ställa på dina leverantörer, hur du utformar en kemikaliepolicy, vad det gäller att se upp med, vilka alternativa och strategier det finns och vad som blir konsekvenserna om du missar något. Läs mer om kursen Reach 15 mars: http://www.textillab.se/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=9&catid=7&Itemid=395 Behöver du lära dig mer om kemikalier inför Reachkursen? Kursen Kemikaliekunskap som arrangeras 14 mars ger utmärkta grundkunskaper inför kursdagen om Reach. För varje företag är det numera ett måste att ha kunskap om det egna företagets kemikalieanvändning. Kursen lär dig om riskerna med kemiska ämnen och hur du identifierar de kemikaliefrågor som berör just ditt företag. Läs mer om kursen Kemikaliekunskap 14 mars: http://www.textillab.se/index.php?option=com_eventbooking&view=event&id=15&catid=7&Itemid=395